نورپردازی تکچهره: تکنیک‌ها و کاربردها

کتاب نورپردازی تکچهره: تکنیک‌ها و کاربردها

0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

عکاسی تک‌چهره - نورپردازی؛عکاسی تک‌چهره - وضعیت؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر