نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادی

نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادی

نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

ایران - اوضاع اقتصادی - مقاله‌ها و خطابه‌ها؛ایران - سیاست اقتصادی - مقاله‌ها و خطابه‌ها؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر