تاریخ اندیشه سیاسی در غرب: از سقراط تا ماکیاولی

تاریخ اندیشه سیاسی در غرب: از سقراط تا ماکیاولی

نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

علوم سیاسی - تاریخ؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر