طالبان: جنگ، مذهب و نظم نوین در افغانستان

کتاب طالبان: جنگ، مذهب و نظم نوین در افغانستان

0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

گروه طالبان؛افغانستان - سیاست و حکومت - 1351؛بنیادگرایی اسلامی - افغانستان؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر