گفتمان و ترجمه

نویسنده:

انتشارات:
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

ترجمه - مقاله‌ها و خطابه‌ها؛زبان‌شناسی - مقاله‌ها و خطابه‌ها؛زبان انگلیسی - ترجمه به فارسی - مقاله‌ها و خطابه‌ها؛