گفتمان و ترجمه

کتاب گفتمان و ترجمه

0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

ترجمه - مقاله‌ها و خطابه‌ها؛زبان‌شناسی - مقاله‌ها و خطابه‌ها؛زبان انگلیسی - ترجمه به فارسی - مقاله‌ها و خطابه‌ها؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر