مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط

مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط

نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

شلینگ، فریدریش ویلهلم یوزف فون، 1775 - 1854م؛سقراط، 399 - 469 ق.م؛کنایه؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر