مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط

کتاب مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط

0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

شلینگ، فریدریش ویلهلم یوزف فون، 1775 - 1854م؛سقراط، 399 - 469 ق.م؛کنایه؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر