اکران اندیشه: فصل‌هایی در فلسفه‌ی سینما

اکران اندیشه: فصل‌هایی در فلسفه‌ی سینما

نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

سینما - تاریخ و نقد؛سینما - فلسفه؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر