موسیقی و ذهن

موسیقی و ذهن

نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

موسیقی - جنبه‌های روان‌شناسی؛موسیقی - جنبه‌های فیزیولوژیکی؛موسیقی - فلسفه و زیبایی‌شناسی؛موسیقی - جنبه‌های اجتماعی؛

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر