خاستگاه‌های جهان مدرن

نویسنده:

انتشارات:
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تاریخ جدید ؛تمدن جدید - تاریخ؛تاریخ اقتصادی؛انقلاب صنعتی؛بوم‌شناسی انسانی - تاریخ؛تحولات اجتماعی - تاریخ؛اروپا - تاریخ - 1492 م.؛