ملت عشق

ملت عشق

The Forty Rules of Love
نویسنده:

الیف شافاک

انتشارات: ققنوس
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 48,000 تومان

خيلي وقت پيش بود. به دلم افتاد رماني بنويسم. ملت عشق. جرئت نكردم بنويسمش. زبانم لال شد. نوك قلم كور. كفش آهني پايم كردم. دنيا را گشتم. آدم‌هايي شناختم، قصه‌هايي جمع كردم. چندين بهار از آن زمان گذشته كفش‌هاي آهني سوراخ شده، من اما هنوز خامم، هتوز هم در عشق همچو كودكان ناشي...

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : الیف شافاک
شابک : 9786002783103
نوار
کتابهای صوتی

ملت عشق (اجرای جدید)

قیمت : 40,000 تومان
مقدمهمقدمه
اللا: بوستون، 17 مه 2008اللا: بوستون، 17 مه 2008
ملت عشق: ع. ز. زاهاراملت عشق: ع. ز. زاهارا
مقدمهمقدمه
قاتل: اسکندریه، شعبان 650قاتل: اسکندریه، شعبان 650
فصل اول: بخش اول فصل اول: بخش اول
فصل اول: بخش دومفصل اول: بخش دوم
فصل اول: بخش سومفصل اول: بخش سوم
فصل اول: بخش چهارمفصل اول: بخش چهارم
فصل اول: بخش پنجمفصل اول: بخش پنجم
فصل اول: بخش ششمفصل اول: بخش ششم
فصل اول: بخش هفتمفصل اول: بخش هفتم
فصل اول: بخش هشتمفصل اول: بخش هشتم
فصل اول: بخش نهمفصل اول: بخش نهم
فصل اول: بخش دهمفصل اول: بخش دهم
فصل اول: بخش یازدهمفصل اول: بخش یازدهم
فصل اول: بخش دوازدهمفصل اول: بخش دوازدهم
فصل اول: بخش سیزدهمفصل اول: بخش سیزدهم
فصل اول: بخش چهاردهمفصل اول: بخش چهاردهم
فصل اول: بخش پانزدهمفصل اول: بخش پانزدهم
فصل اول: بخش شانزدهمفصل اول: بخش شانزدهم
فصل اول: بخش هفدهمفصل اول: بخش هفدهم
فصل دوم: بخش اولفصل دوم: بخش اول
فصل دوم: بخش دومفصل دوم: بخش دوم
فصل دوم: بخش سومفصل دوم: بخش سوم
فصل دوم: بخش چهارمفصل دوم: بخش چهارم
فصل دوم: بخش پنجمفصل دوم: بخش پنجم
فصل دوم: بخش ششمفصل دوم: بخش ششم
فصل دوم: بخش هفتمفصل دوم: بخش هفتم
فصل دوم: بخش هشتمفصل دوم: بخش هشتم
فصل دوم: بخش نهمفصل دوم: بخش نهم
فصل دوم: بخش دهمفصل دوم: بخش دهم
فصل دوم: بخش یازدهمفصل دوم: بخش یازدهم
فصل دوم: بخش دوازدهمفصل دوم: بخش دوازدهم
فصل دوم: بخش سیزدهمفصل دوم: بخش سیزدهم
فصل سوم: بخش اولفصل سوم: بخش اول
فصل سوم: بخش دومفصل سوم: بخش دوم
فصل سوم: بخش سومفصل سوم: بخش سوم
فصل سوم: بخش چهارمفصل سوم: بخش چهارم
فصل سوم: بخش پنجمفصل سوم: بخش پنجم
فصل سوم: بخش ششمفصل سوم: بخش ششم
فصل سوم: بخش هفتمفصل سوم: بخش هفتم
فصل سوم: بخش هشتمفصل سوم: بخش هشتم
فصل سوم: بخش نهمفصل سوم: بخش نهم
فصل سوم: بخش دهمفصل سوم: بخش دهم
فصل سوم: بخش یازدهمفصل سوم: بخش یازدهم
فصل سوم: بخش دوازدهمفصل سوم: بخش دوازدهم
فصل سوم: بخش سیزدهمفصل سوم: بخش سیزدهم
فصل سوم: بخش چهاردهمفصل سوم: بخش چهاردهم
فصل سوم: بخش پانزدهمفصل سوم: بخش پانزدهم
فصل سوم: بخش شانزدهمفصل سوم: بخش شانزدهم
فصل سوم: بخش هفدهمفصل سوم: بخش هفدهم
فصل سوم: بخش هجدهمفصل سوم: بخش هجدهم
فصل سوم: بخش نوزدهمفصل سوم: بخش نوزدهم
فصل سوم: بخش بیستمفصل سوم: بخش بیستم
فصل سوم: بخش بیست‌ویکمفصل سوم: بخش بیست‌ویکم
فصل سوم: بخش بیست‌ودومفصل سوم: بخش بیست‌ودوم
فصل سوم: بخش بیست‌وسومفصل سوم: بخش بیست‌وسوم
فصل سوم: بخش بیست‌وچهارمفصل سوم: بخش بیست‌وچهارم
فصل سوم: بخش بیست‌وپنجمفصل سوم: بخش بیست‌وپنجم
فصل سوم: بخش بیست‌وششمفصل سوم: بخش بیست‌وششم
فصل سوم: بخش بیست‌وهفتمفصل سوم: بخش بیست‌وهفتم
فصل سوم: بخش بیست‌وهشتمفصل سوم: بخش بیست‌وهشتم
فصل چهارم:‌ بخش اولفصل چهارم:‌ بخش اول
فصل چهارم:‌ بخش دومفصل چهارم:‌ بخش دوم
فصل چهارم:‌ بخش سومفصل چهارم:‌ بخش سوم
فصل چهارم:‌ بخش چهارمفصل چهارم:‌ بخش چهارم
فصل چهارم:‌ بخش پنجمفصل چهارم:‌ بخش پنجم
فصل چهارم:‌ بخش ششمفصل چهارم:‌ بخش ششم
فصل چهارم:‌ بخش هفتمفصل چهارم:‌ بخش هفتم
فصل چهارم:‌ بخش هشتمفصل چهارم:‌ بخش هشتم
فصل چهارم:‌ بخش نهمفصل چهارم:‌ بخش نهم
فصل چهارم:‌ بخش دهمفصل چهارم:‌ بخش دهم
فصل چهارم:‌ بخش یازدهمفصل چهارم:‌ بخش یازدهم
فصل چهارم:‌ بخش دوازدهمفصل چهارم:‌ بخش دوازدهم
فصل چهارم:‌ بخش سیزدهمفصل چهارم:‌ بخش سیزدهم
فصل چهارم:‌ بخش چهاردهمفصل چهارم:‌ بخش چهاردهم
فصل پنجم:‌ بخش اولفصل پنجم:‌ بخش اول
فصل پنجم:‌ بخش دومفصل پنجم:‌ بخش دوم
فصل پنجم:‌ بخش سومفصل پنجم:‌ بخش سوم
فصل پنجم:‌ بخش چهارمفصل پنجم:‌ بخش چهارم
فصل پنجم:‌ بخش پنجمفصل پنجم:‌ بخش پنجم
فصل پنجم:‌ بخش ششمفصل پنجم:‌ بخش ششم
فصل پنجم:‌ بخش هفتمفصل پنجم:‌ بخش هفتم
فصل پنجم:‌ بخش هشتمفصل پنجم:‌ بخش هشتم
فصل پنجم:‌ بخش نهمفصل پنجم:‌ بخش نهم
فصل پنجم:‌ بخش دهمفصل پنجم:‌ بخش دهم
فصل پنجم:‌ بخش یازدهمفصل پنجم:‌ بخش یازدهم
فصل پنجم:‌ بخش دوازدهمفصل پنجم:‌ بخش دوازدهم
فصل پنجم:‌ بخش سیزدهمفصل پنجم:‌ بخش سیزدهم
فصل پنجم:‌ بخش چهاردهمفصل پنجم:‌ بخش چهاردهم
فصل پنجم:‌ بخش پانزدهمفصل پنجم:‌ بخش پانزدهم
فصل پنجم:‌ بخش شانزدهمفصل پنجم:‌ بخش شانزدهم
فصل پنجم:‌ بخش هفدهمفصل پنجم:‌ بخش هفدهم
فصل پنجم:‌ بخش هجدهمفصل پنجم:‌ بخش هجدهم
فصل پنجم:‌ بخش نوزدهمفصل پنجم:‌ بخش نوزدهم

الیف شافاک یا الیف شفق، زاده ی ۲۵ اکتبر ۱۹۷۱ استراسبورگ فرانسه) نویسنده ای ترک تبار است. او از دانشگاه تکنیک اورتا دو غوی آنکارا لیسانس روابط بین الملل و فوق لیسانس مطالعات زنان و دکترای علوم سیاسی گرفت. او در هنگام تحصیل در دوره ی فوق لیسانس، اولین کتاب داستانش را در سال ۱۹۹۴ و در سال ۱۹۹۷ هم رمان دومش را منتشر کرد. پس از اتمام دوره ی دکترا به استانبول آمد و آینه های شهر را نوشت. شافاک در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۳ با درجه استادیاری در دانشگاه میشیگان و بعد در بخش مطالعات خاور نزدیک دانشگاه آریزونا مشغول به کار شد و از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ نیز ستون نویس روزنامه ی زمان بود.شافاک دو رمان به انگلیسی نوشته است که به خاطر اشاره به نسل کشی ارمنیان در رمان دومش به نام حرام زاده ی استانبول، از سوی دادگاه های ترکیه به جرم «اهانت به ترک بودن» متهم شد. پرونده ی او در ژوئن ۲۰۰۶ بسته شد ولی در ژوئیه ی همان سال دوباره گشوده شد و وی با احتمال سه سال زندان روبرو شد. مترجم و ناشر او هم با همین تعداد سال حبس روبرو شدند. در ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۶ بخاطر کمبود مدرک، پرونده ی او از نو بسته شد.

مطالعه کاملمطالعه کامل