ریخت شناسی قصه‌های قرآن‌

ریخت شناسی قصه‌های قرآن‌

Morphology of Quranic Stories
نویسنده:

محمد حسینی

انتشارات: ققنوس
شابک: 9789643114664
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 21,000 تومان

تلقی کتاب «ریخت شناسی قصه های قرآن » از عبارت «ریخت شناسی » فرم شناسی اثر است با توجه به مضمون در قالب یک شکل هندسی ترسیم شده به گرد هسته ای مشخص . شناسایی ریخت کهن الگویی قصه ، معرفی قصه در عهد عتیق و عهد جدید، استخراج آیات مربوط به هر قصه در قرآن مجید، طبقه بندی اطلاعات هر قصه و بررسی محتوایی فرمی قصه های قرآن از ویژگی های این کتاب است . در این کتاب دوازه قصه بلند قرآنی از منظر فرم و مضمون بررسی شده اند؛ بررسی ای که می تواند خوانشی محسوب گردد، که ساختار را نیز در خدمت تاویل متن می شناسد و بر آن است که متن را با یاری گرفتن از فرم بازخوانی کند.

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : محمد حسینی
شابک : 9789643114664

دکتر محمد حسنی ، متولد سال 1362 ، دارای مدرک دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی می باشد.