چراغ سبزها

کتاب چراغ سبزها

Greenlights
انتشارات: میلکان
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قیمت: 117,000 تومان

پنجاه سال است كه در اين زندگي‌ام، چهل و ‌دو سال است كه سعي مي‌كنم معماي آن‌را حل كنم، و سي و ‌پنج سال است كه از سرنخ‌هايي كه براي حل آن پيدا مي‌كنم يادداشت برمي‌دارم؛ يادداشت‌هايي درباره‌ موفقيت‌ها و شكست‌ها، شادي‌ها و غم‌ها، چيزهايي كه باعث شگفتي‌ام شده‌اند و چيزهايي كه به خنده‌ام انداخته‌اند. سي و ...مطالعه بیشترپنجاه سال است كه در اين زندگي‌ام، چهل و ‌دو سال است كه سعي مي‌كنم معماي آن‌را حل كنم، و سي و ‌پنج سال است كه از سرنخ‌هايي كه براي حل آن پيدا مي‌كنم يادداشت برمي‌دارم؛ يادداشت‌هايي درباره‌ موفقيت‌ها و شكست‌ها، شادي‌ها و غم‌ها، چيزهايي كه باعث شگفتي‌ام شده‌اند و چيزهايي كه به خنده‌ام انداخته‌اند. سي و ‌پنج سال فهميدن، به ‌خاطر‌سپردن، تشخيص دادن، جمع كردن، و نوشتن چيزهايي كه برايم تكان‌دهنده يا جذاب بوده است. اين كه چطور عادل باشم… چطور استرس كم‌تري داشته باشم… چطور خوش بگذرانم… چطور كم‌تر به آدم‌ها آسيب بزنم… چطور آدم خوبي باشم… چطور چيزي‌ را كه مي‌خواهم به دست بياو ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

شابک : 9786222540487
نوار
کتاب الکترونیکی

کتاب چراغ سبزها

قیمت : 18,000 تومانمطالعه کتاب در طاقچه