استدلال زبان خصوصی

کتاب استدلال زبان خصوصی

Private language problem
انتشارات: امید صبا
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 42,000 تومان

فلسفه ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی او از محورهای اساسی فلسفه موسوم به تحلیلی است. ویتگنشتاین با طرح استدلال زبان خصوصی در آثارش، به ویژه پژوهش های فلسفی، مهم ترین معرفت شناسی های پیش از خود – خصوصا عقل گرایی و تجربه گرایی – را به چالش می طلبد و بنیان آن ها را، در قالب مثال هایی ساده و انضمامی، ما ...مطالعه بیشترفلسفه ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی او از محورهای اساسی فلسفه موسوم به تحلیلی است. ویتگنشتاین با طرح استدلال زبان خصوصی در آثارش، به ویژه پژوهش های فلسفی، مهم ترین معرفت شناسی های پیش از خود – خصوصا عقل گرایی و تجربه گرایی – را به چالش می طلبد و بنیان آن ها را، در قالب مثال هایی ساده و انضمامی، مانند: درد، رنگ، ساعت، پل، قطار، فشارسنج، فریاد، صدا و … نقد و جرح می کند. درواقع ویتگنشتاین در استدلال هایی که علیه وجود زبان خصوصی اقامه می کند و اساسا در پی ابطال آن است، این برداشت را که ما معرفتی از مضامین آگاهی خودمان داریم که نزد ما ظاهرا خصوصی هستند، زیر تیغ نقادی ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

غلامرضا حسین پور متولد سال 1358 نویسنده ایرانی می باشد.