دفاعیات کرونا در دادگاه بین الملل

کتاب دفاعیات کرونا در دادگاه بین الملل

Corona Defenses
انتشارات: ایجاز
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 20,000 تومان

دفاعیات کرونا شرایط سختی را به وجود آورده به ویژه آن که دادگاه علنی است فرمانده مرکز کنترل و عملیات به مشاوران خود در اتاق فکر دستور می دهد تا برای جلوگیری از هر چه وخیم تر شدن اوضاع چاره ای بیندیشند . برای دومین بار جلسه اتاق فکر رسمیت می یابد و خبره ترین مشاوران امنیتی اطلاعاتی و سیاسی پس از ساعت ها بحث به این نتیجه می رسند که ضرورت دارد یکی از مأمورانی که توانایی ها و تجربه های فراوانی در گفتگو با متهمان دارد با کرونا به مذاکره پرداخته و از او بخواهد تا متنی را که توسط اتاق فکر تهیه شده به عنوان آخرین دفاعیات خود در دادگاه بخواند.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

شابک : 9786227313147