وردپاور این پولیتیکس

وردپاور این پولیتیکس

(WORD POWER IN POLITICS)،(انگلیسی)

Word power in politics
انتشارات: نی
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

این کتاب کمک درسی با هدف کمک به زبان آموزان زبان انگلیسی در تسلط به کاربرد واژگان و اصطلاحات رایج در متون سیاسی مطبوعاتی تهیه شده است. در هر درس با بیش از ده تمرین مختلف واژگان و اصطلاحات رایج در زمینه ی سیاسی آموزش و تمرین داده می شود. توجه به افعال دو کلمه ای (Phrasal Verbs)، کلمات هم نشین (Collocations)، اصطلاحات و ضرب المثل های رایج که در امتحانات IELTS و TOEFL فراوان دیده می شود از دیگر ویژگی های این کتاب محسوب می شود. به منظور کمک بیش تر به یادگیرندگان کلید تمرینات در آخر کتاب درج شده است. امید است استفاده از این کتاب برای دانشجویان علوم سیاسی، روزنامه نگاری، خواندن و ترجمه ی متون مطبوعاتی و ترجمه ی شفاهی مفید واقع شود.

مطالعه کامل

دکتر مهدی نوروزی خیابانی متولد 1318 در شهر تبریز است. ایشان مقطعی دکترا را در کشور آمریکا و در رشته آموزش زبان انگلیسی به پایان رسانده اند. از جمله مقالات چاپ شده از ایشان: جایگاه دستور زبان در فراگیری زبان است که شامل 2 بخش می باشد.

مطالعه کامل