واقع گرایی در علم

کتاب واقع گرایی در علم

(تحقیقی در شان معرفتی نظریه های علمی)

Realism in science
نویسنده:

یاسمن هشیار

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 48,000 تومان

مخالفت با واقع گرایی علمی از سه جنبه ی هستی شناسی، معرفت شناسی و معناشناسی صورت گرفته است. مخالفت از جنبه ی هستی شناسانه، به این معناست که این دسته از ضدواقع گرایان وجود هویات و بخش های مشاهده ناپذیر عالم را انکار می کنند. از این رو، ادعای واقع نما بودن نظریه ها بی معنا می شود. گروه دیگر از ضدواقع گ ...مطالعه بیشترمخالفت با واقع گرایی علمی از سه جنبه ی هستی شناسی، معرفت شناسی و معناشناسی صورت گرفته است. مخالفت از جنبه ی هستی شناسانه، به این معناست که این دسته از ضدواقع گرایان وجود هویات و بخش های مشاهده ناپذیر عالم را انکار می کنند. از این رو، ادعای واقع نما بودن نظریه ها بی معنا می شود. گروه دیگر از ضدواقع گرایان به دلیل مبانی معرفت شناسانه ی خود که عمدتاً مبتنی بر تجربه گرایی است، فرارفتن از حدود حس و تجربه را خارج شدن از محدوده ی امکان حصول معرفت می دانند. این گروه نسبت به وجود بخش های مشاهده ناپذیر عالم لاادری اند و هرگونه ادعایی در خصوص این بخش ها را ناموجه می دانند. ا ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : یاسمن هشیار
شابک : 9786220602613

یاسمن هشیار متولد سال ۱۳۴۰ در تهران و فارغ التحصیل مقطع دکترای رشته ی فلسفه از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۹ است.