هنر امر متعالی مبتذل

کتاب هنر امر متعالی مبتذل

(درباره «بزرگراه گمشده» دیوید لینچ)

The Art of the Ridiculous Sublime
نویسنده:

اسلاوی ژیژک

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

اسلاووی ژیژک، فیلسوف و نظریه پرداز اسلوونیایی، بدون شک مهم ترین متفکر و نظریه پرداز مطالعات میان رشته ای در دههٔ گذشته است. ژیژک در سال ۱۹۸۹ و با چاپ کتاب «ابژهٔ متعالی ایدئولوژی» در غرب به شهرت رسید. اصالت او حاصل تلفیق هوشمندانه و نبوغ آمیزی است که از سنت فلسفهٔ هگلی، نظریهٔ سیاسی مارکسیستی و روان ...مطالعه بیشتراسلاووی ژیژک، فیلسوف و نظریه پرداز اسلوونیایی، بدون شک مهم ترین متفکر و نظریه پرداز مطالعات میان رشته ای در دههٔ گذشته است. ژیژک در سال ۱۹۸۹ و با چاپ کتاب «ابژهٔ متعالی ایدئولوژی» در غرب به شهرت رسید. اصالت او حاصل تلفیق هوشمندانه و نبوغ آمیزی است که از سنت فلسفهٔ هگلی، نظریهٔ سیاسی مارکسیستی و روانکاوی لاکانی ارائه می کند. درعین حال ژیژک در آثارش توجه خاصی به سینما نشان داده و مقالات و کتاب های فراوانی دربارهٔ آن نوشته است، همان به گفتهٔ خودش ناکامی در فیلمسازی او را به فلسفه کشانده است. در کتاب هنر امر متعالی مبتذل، ژیژک قرائتی لاکانی از فیلم «بزرگراه گمشده» دیو ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

موضوع : سینما
نویسنده : اسلاوی ژیژک

اِسلاوُی ژیژِک (Slavoj Žižek) (زادهٔ ۲۱ مارس ۱۹۴۹) فیلسوف، روان کاو، نظریه پرداز، جامعه شناس، منتقد فرهنگی و سیاست مدار اسلوونیایی است. او در لیوبلیانا به دنیا آمد و دکترای فلسفه اش را از دانشگاه لیوبلیانا دریافت کرد. در سال ۱۹۹۰ به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از سوی حزب لیبرال دموکرات اسلوونی معرفی ...مطالعه بیشتراِسلاوُی ژیژِک (Slavoj Žižek) (زادهٔ ۲۱ مارس ۱۹۴۹) فیلسوف، روان کاو، نظریه پرداز، جامعه شناس، منتقد فرهنگی و سیاست مدار اسلوونیایی است. او در لیوبلیانا به دنیا آمد و دکترای فلسفه اش را از دانشگاه لیوبلیانا دریافت کرد. در سال ۱۹۹۰ به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از سوی حزب لیبرال دموکرات اسلوونی معرفی شد. ژیژک فیلسوف و نظریه پرداز انتقادی است که بخش عمدهٔ کارش در سنت فلسفی هگلی، مارکسیسم و نیز روانکاوی لاکانی است. او فعالیتهای چشمگیری در زمینهٔ نظریهٔ سیاسی، نظریه فیلم و روانکاوی نظری داشته است. شهرت ژیژک برای احیای روانکاوی ژاک لاکان برای یک خوانش جدید از فرهنگ عام ...مطالعه بیشتر