نگرشی انتقادی به توسعه جماعت محور

کتاب نگرشی انتقادی به توسعه جماعت محور

Community development
انتشارات: نی - چشمه
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 40,000 تومان

ما در زمانه ای پیچیده به سر می بریم که نیازمند تفکری پیچیده از پایین به بالاست تا بتوان به سیاست هایی پرداخت که از بالا به پایین دیکته می شوند. حقوقی که خانواده های کارگر به سختی فراچنگ آورده بودند از کف می روند، به همان شتابی که محیط زیست رو به نابودی می رود. به نظر می رسد مذهب بازار بر برنامه ریزی ...مطالعه بیشترما در زمانه ای پیچیده به سر می بریم که نیازمند تفکری پیچیده از پایین به بالاست تا بتوان به سیاست هایی پرداخت که از بالا به پایین دیکته می شوند. حقوقی که خانواده های کارگر به سختی فراچنگ آورده بودند از کف می روند، به همان شتابی که محیط زیست رو به نابودی می رود. به نظر می رسد مذهب بازار بر برنامه ریزی منطقه ای، خواسته های اجتماعی و دولت های منتخب برتری می یابد. اکنون که چند کسب وکار جهانی نرم نرمک قدرت را به حلقوم خود فرومی کشند، جماعت ها و شهروندان و خانواده ها چگونه می توانند آموزش و سازمان یابند تا از حقوق سیاسی خود، معیشت خود، خانه و محله و فرزندان خود، سلامت و ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

مارگارت لدویت استاد برجسته توسعه جامعه و عدالت اجتماعی در دانشگاه کامبریا و هماهنگ کننده شبکه تحقیقات اقدام مشترک است.