نواندیشان ایرانی

نواندیشان ایرانی

(نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیرگذار در ایران معاصر)

Iranian thinkers
نویسنده:

علی محمودی

انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

در تاریخ معاصر ایران چهره های بزرگ، نام آور و تأثیرگذاری سر برآورده اند که هرچند در محیط ها و زمان های متفاوتی زیستند و صاحب دانش ها، اندیشه ها و عملکردهای گوناگونی بودند، اما هر یک به گونه ای، در وضعیت و شکل گیری ساختارهای فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسیِ مردم و کشور ما تأثیر گذاردند. آنان، خوب یا بد، درست یا نادرست، جامعه ایران را زیر نفوذ دیدگاه ها، آراء و عملکردهای خود گرفتند و چه بسا افرادی از نسل هایی که از پی آنان آمدند، عقاید، راه و روش و کارکردهای آنان را تداوم بخشیدند. پژوهش در زندگی، زمانه، اندیشه و کنشگری شماری از چهره های بزرگ ایران معاصر، موضوع اصلی و مشترک مطالب این کتاب است. در پژوهش هایی که از نظر خوانندگان خواهد گذشت، در هر مورد، بنیادی ترین و تأثیرگذارترین وجوه اندیشه هر شخصیت، برگزیده شده است. بنابراین، پژوهش های حاضر، زندگینامه نویسی و یا دانشنامه نویسی نیست، بلکه دربرگیرنده موضوع هایی است که در سده اخیر، جامعه ایران را با چالش ها، دگرگونی ها و تأثیرات گوناگون روبه رو کرده است.

مطالعه کامل

مطالعه کامل