نظریه های اقتصادی توسعه

کتاب نظریه های اقتصادی توسعه

(تحلیلی از پارادایم های رقیب)

Economic Theories of Development
نویسنده:

دایانا هانت

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

ویژگی بارز و متمایز هانت این است که با فلسفه ی علم آشناست و در چارچوب تحلیلی فیلسوف علم قرن معاصر، توماس کوهن، به بحث درباره ی مسائل اقتصاد توسعه پرداخته است که نشان از نگاه ژرف و عمیق و تحلیل روش مند و هدفمند وی دارد. و نیز به دلیل احاطه ای که بر مباحث نظریه های اقتصاد توسعه دارد، تمام نظریه های مط ...مطالعه بیشترویژگی بارز و متمایز هانت این است که با فلسفه ی علم آشناست و در چارچوب تحلیلی فیلسوف علم قرن معاصر، توماس کوهن، به بحث درباره ی مسائل اقتصاد توسعه پرداخته است که نشان از نگاه ژرف و عمیق و تحلیل روش مند و هدفمند وی دارد. و نیز به دلیل احاطه ای که بر مباحث نظریه های اقتصاد توسعه دارد، تمام نظریه های مطرح شده را، حتی آن هایی که در سایر آثار کلاسیک توسعه ثبت نشده اند، به بحث می گذارد. هانت ضمن مرور تقسیم بندی های پیشین، بنا بر دلایلی که اقامه می کند، تقسیم بندی جدیدی را با توجه به مفهوم «پارادایم» یا «اگو» کوهنی طرح و در قالب آن، بررسی تحلیلی نظریه ها را آغاز می کند. و ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

دایانا هانت (Diana Hunt) متولد سال 1942، اقتصاددان انگلیسی می باشد.