نظام نااجتماعی

کتاب نظام نااجتماعی

(مناسبات قدرت و سیاست گذاری اجتماعی در ایران پساانقلاب)

Nezam-e Na-Ejtema'i
نویسنده:

یاسر باقری

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 38,000 تومان

از اساسی ترین چالش های مواجهه با میدان سیاست گذاری اجتماعی، در وضعیتی که هنوز میزان پژوهش ها در این زمینه بسیار اندک است، تعدد داده هایی است که به صورت درهم ریخته ای خود را به پژوهشگر می نمایاند. انبوه این ناشناختگی مصداق این سخن حافظ است: «از هر طرف که رفتم، جز وحشتم نیفزود». در این جنگل داده ها، نگارنده از مسیرهای ناهموار، صرف زمان زیاد برای گشودن برخی راه ها، و گاه صرف زمان در راه هایی که درنهایت دستاورد چندانی برای موضوع مطالعه نداشتند، گریزی نداشته است.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

یاسر باقری متولد سال 1362 پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی و جامعه شناسی سازمان ها می باشد.