نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر

کتاب نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر

Philosophical and sociological theories in art
مترجم: علی رامین
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

براى درک آثار هنرى و لذت‏بردن از آن‏ها لازم نیست از معلوماتمان دربارهٔ زندگى و عواطف و احساسات مربوط به آن یارى بجوییم. هنر، به‏تنهایى، ما را از جهان پویش‏هاى انسانى به جهان حظّ والاى زیباش

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر