موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی

کتاب موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی

(زندگی و کارنامه ی علی خسروشاهی)

Ali Khosroshahi
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

زندگی تجار و صاحبان صنایع همواره پر از ابهام و سرشار از قضاوت های ارزشی و ایدئولوژیک بوده است. کتاب حاضر کوششی است تا برخی از این زوایا را از درون شرح حال و فعالیت های تجاری و صنعتی علی خسروشاهی از بنیان گذاران شبکه ی توزیع، فروش و بازاریابی مدرن در صنعت بیسکویت و شکلات سازی روشن کند. وی در خانواده ...مطالعه بیشترزندگی تجار و صاحبان صنایع همواره پر از ابهام و سرشار از قضاوت های ارزشی و ایدئولوژیک بوده است. کتاب حاضر کوششی است تا برخی از این زوایا را از درون شرح حال و فعالیت های تجاری و صنعتی علی خسروشاهی از بنیان گذاران شبکه ی توزیع، فروش و بازاریابی مدرن در صنعت بیسکویت و شکلات سازی روشن کند. وی در خانواده ای تجارت پیشه در تبریز به دنیا آمد و با گسترش فعالیت های توزیع و فروش به تولیدات صنعتی روی آورد و بنیان گذار گروه صنعتی مینو بود که در خاطره ی چشایی مردم نقش بسته است. با این حال، کم تر کسی است که از فرازوفرود این فعالیت ها اطلاع داشته باشد. مطالعه ی این شرح حال نه تنها ...مطالعه بیشتر

علی اصغرسعیدی جامعه شناس ایرانی و دانشیار و مدیر گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی دوره کارشناسی علوم اجتماعی را در دانشگاه تهران (۱۳۶۸)، کارشناسی ارشد جامعه شناسی را در همین دانشگاه (۱۳۷۱) و دکتری جامعه شناسی از دانشگاه لندن (۱۳۷۸) گذرانده است.