مهمان مامان

انتشارات: نی
دسته بندی: داستان ایرانی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

روایتی از روابط اعضای یک خانواده است با فامیل، همسایه ها، حکایت صمیمیت ها، نگرانی ها و درمجموع فرهنگ جاری در گوشه ای از این شهر بزرگ که طی ماجرایی چندساعته بیان می شود.