نبرد قدرت در ایران

کتاب نبرد قدرت در ایران

(چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟)

نویسنده:

محمد سمیعی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 180,000 تومان

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

دکتر محمد سمیعی متولد سال 1343 ، دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانسگاه تهران می باشد. او دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱ ، کارشناسی ارشد اطلاع رسانی از دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۷۸ و دکتری علوم سیاسی از دانشگاه وستمینستر لندن در سال ۱۳۸۸ می باشد.