موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم

کتاب موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم

The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century
مترجم: احمد شهسا
انتشارات: روزنه
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

این کتاب درمورد گسترش سیاست جهانی در پایان سده بیستم است: گذار حدود سی کشور غیردمکراتیک به نظام سیاسی دمکراتیک. هدف کتاب این است که توضیح دهد این موج دمکراسی شدن در فاصله سال های ۱۹۷۴تا۱۹۹۰ چرا، چگونه و با چه نتایج آنی، سر برافراشت. این کتاب شرح موضوع را از لحاظ تاریخی برعهده گرفته است اما در عین حال نه تاریخ است و نه کتابی تئوریک؛ چیزی است بین آن دو.

ساموئل هانتینگتون (۱۸ آوریل ۱۹۲۷-۲۴ دسامبر ۲۰۰۸)، متخصص علوم سیاسی شهیر آمریکایی بود. وی بخاطر نظریه برخورد تمدن ها و پیش بینی کشمکش جهان غرب با جهان اسلام شهرت جهانی پیدا کرده بود. ساموئل هانتینگتون، دانش آموخته و به مدت ۵۸ سال، استاد دانشگاه هاروارد بود.