مقدمه ای بر مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه

کتاب مقدمه ای بر مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه

Introduction to Computable General Equilibrium Models
نویسنده:

ماری برفیشر

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

این کتاب مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) را معرفی می کند. مدل های CGE ابزار تحلیلی قدرتمندی هستند که در طول 25 سال گذشته به طور گستره در حوزهٔ اقتصادی، به ویژه سیاست گذاری دولت ها کاربرد داشته اند. امروزه اقتصاددانان از این مدل ها برای تحلیل سیستماتیک برخی از مهم ترین چالش های سیاستی و شوک های ...مطالعه بیشتراین کتاب مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) را معرفی می کند. مدل های CGE ابزار تحلیلی قدرتمندی هستند که در طول 25 سال گذشته به طور گستره در حوزهٔ اقتصادی، به ویژه سیاست گذاری دولت ها کاربرد داشته اند. امروزه اقتصاددانان از این مدل ها برای تحلیل سیستماتیک برخی از مهم ترین چالش های سیاستی و شوک های اقتصادی قرن بیست ویکم، مانند تغییرات آب و هوایی، انتشار بیماری های انسانی، ورود به سازمان تجارت جهانی، و مهاجرت نیروی کار بین المللی استفاده می کنند. علی رغم پیچیدگی این مدل های پیشرفت نرم افزارها و پایگاه داده ها باعث شده است که استفاده از مدل های CGE ساده تر شود. همچ ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

ماری ای. برفیشر مشاور ارشد آموزش در مرکز تجزیه و تحلیل تجارت جهانی (GTAP) در دانشگاه پوردو است. وی در آنجا یک برنامه درسی آنلاین را در مورد مدل سازی تعادل عمومی قابل محاسبه تهیه و تدریس می کند.