مصرف و زندگی روزمره

کتاب مصرف و زندگی روزمره

نویسنده:

مار پاترسون

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب مصرف و زندگی روزمره، اثری نوشته ی مارک پاترسون است که اولین بار در سال 1997 منتشر شد. این کتاب ارزشمند با تأکید بر زندگی روزمره، شرحی جذاب و خردمندانه را از تئوری ها و ایده هایی کلیدی ارائه می کند که بر حوزه ی مصرف و فرهنگ مصرف کننده حکمرانی می کنند. نمونه های جذاب مطرح شده در این کتاب، به توضی ...مطالعه بیشترکتاب مصرف و زندگی روزمره، اثری نوشته ی مارک پاترسون است که اولین بار در سال 1997 منتشر شد. این کتاب ارزشمند با تأکید بر زندگی روزمره، شرحی جذاب و خردمندانه را از تئوری ها و ایده هایی کلیدی ارائه می کند که بر حوزه ی مصرف و فرهنگ مصرف کننده حکمرانی می کنند. نمونه های جذاب مطرح شده در این کتاب، به توضیح انواع و اقسام مصرف می پردازند، تاریخ این حوزه را شرح می دهند و چگونگی کارایی طیفی گسترده از نگرش های نظری مربوط به این حوزه را آشکار می سازند. کتاب مصرف و زندگی روزمره که توسط معلمی باتجربه نوشته شده، با پرداخت هایی جالب توجه به جامعه شناسی، جغرافیا، پژوهش های فرهنگی ...مطالعه بیشتر