معمای فراوانی

کتاب معمای فراوانی

(رونق های نفتی و دولت های نفتی)

The Paradox of Plenty
نویسنده:

تری لین کارل

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 68,000 تومان

چه چیزی نفنت را جام زهرآلود می سازد؟ چرا مردمان زیادی درعین حال که بر روی میلیاردها بشکهٔ نفت نشسته اند، به ویژه طی رونق نفتی، چنین فقیراند؟ این ها پرسش هایی است که میلیون ها نفر از سکنان کشورهای صادرکننده نفت ده ها سال است از خود می پرسند. کتاب معمای فراوانی نشان می دهد چگونه با ورود سیل آسای درآمد ...مطالعه بیشترچه چیزی نفنت را جام زهرآلود می سازد؟ چرا مردمان زیادی درعین حال که بر روی میلیاردها بشکهٔ نفت نشسته اند، به ویژه طی رونق نفتی، چنین فقیراند؟ این ها پرسش هایی است که میلیون ها نفر از سکنان کشورهای صادرکننده نفت ده ها سال است از خود می پرسند. کتاب معمای فراوانی نشان می دهد چگونه با ورود سیل آسای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادرکنندهٔ نفت، حوزهٔ اختیارات و تعهدات دولت گسترش می یابد امّا درعین حال اقتدار و نهادهای قانونی آن تضعیف می شود. وابستگی به نفت آن ها را به سمت تمرکزگرایی شدید قدرت سیاسی و نظام اداری آشفته و نامنسجم هدایت می کند. نویسنده مهم ترین ویژگی دولت ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر