معمای فراوانی

معمای فراوانی

(رونق های نفتی و دولت های نفتی)

The Paradox of Plenty
نویسنده:

تری لین کارل

انتشارات: نی
شابک: 9789641850717
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 68,000 تومان

چه چیزی نفنت را جام زهرآلود می سازد؟ چرا مردمان زیادی درعین حال که بر روی میلیاردها بشکهٔ نفت نشسته اند، به ویژه طی رونق نفتی، چنین فقیراند؟ این ها پرسش هایی است که میلیون ها نفر از سکنان کشورهای صادرکننده نفت ده ها سال است از خود می پرسند. کتاب معمای فراوانی نشان می دهد چگونه با ورود سیل آسای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادرکنندهٔ نفت، حوزهٔ اختیارات و تعهدات دولت گسترش می یابد امّا درعین حال اقتدار و نهادهای قانونی آن تضعیف می شود. وابستگی به نفت آن ها را به سمت تمرکزگرایی شدید قدرت سیاسی و نظام اداری آشفته و نامنسجم هدایت می کند. نویسنده مهم ترین ویژگی دولت های نفتی را در قوانینی جستجو می کند که حقوق منابع را به دولت اعطا می کند: رانت عظیمی که بسیار بیشتر از سود به دست آمده در بخش خصوصی است. مطالعهٔ این کتاب که متکی به اسناد دقیق و نوآوریهای تئوریک است برای علاقه مندان به مباحث اقتصاد سیاسی توصیه می شود.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر