مقدمه ای بر مدیریت آموزشی

کتاب مقدمه ای بر مدیریت آموزشی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 46,000 تومان

مراجعه به آخرین یافته های علمی، هماهنگ کردن این یافته ها با واقعیت های اجرایی کشور، و پوشش دادن یافته های علمی روزآمد با رویکرد انتقادی باعث تمایز کتاب مقدمه ای بر مدیریت آموزشی با سایر آثار هم نام در بازار کتاب شده است. علاقه مندان به این رشته، اغلب برای این پرسش که «تحصیل مدیریت آموزشی، چه توانایی ...مطالعه بیشترمراجعه به آخرین یافته های علمی، هماهنگ کردن این یافته ها با واقعیت های اجرایی کشور، و پوشش دادن یافته های علمی روزآمد با رویکرد انتقادی باعث تمایز کتاب مقدمه ای بر مدیریت آموزشی با سایر آثار هم نام در بازار کتاب شده است. علاقه مندان به این رشته، اغلب برای این پرسش که «تحصیل مدیریت آموزشی، چه توانایی معیّنی در فرد به وجود می آورد؟» به پاسخ روشنی دست نمی یابند. یک دلیل محتمل برای این ابهام، نشناختن قلمرو مدیریت آموزشی در نظر، و احساس ناتوانی در کاربست نظریه های آن در عمل است. کتاب حاضر، که قرائت به روزشده ای از این رشته است، این نگاه را ترویج می کند که مدیریت آموزشی ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

موضوع : مدیریت
شابک : 9786220602712