مقدمه ای بر بازاریابی الکترونیک

کتاب مقدمه ای بر بازاریابی الکترونیک

E-Commerce
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب تجارت الکترونیک کنت لادون و کارول تراور از معروف ترین و مطرح ترین کتاب های درسی دانشگاهی در رشته های اقتصاد و تجارت الکترونیک است. این کتاب علاوه بر چاپ های متعدد به طور مکرر مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفته و به دلیل رشد سریع فنآوری و زیرساخت های حوزه تجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۷ ویراست سیزدهم ...مطالعه بیشترکتاب تجارت الکترونیک کنت لادون و کارول تراور از معروف ترین و مطرح ترین کتاب های درسی دانشگاهی در رشته های اقتصاد و تجارت الکترونیک است. این کتاب علاوه بر چاپ های متعدد به طور مکرر مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفته و به دلیل رشد سریع فنآوری و زیرساخت های حوزه تجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۷ ویراست سیزدهم کتاب نیز منتشر شده است. کتاب دارای ۱۲ فصل است که در فصل های ۶ و ۷ مباحث مربوط به بازاریابی الکترونیک ارائه شده است. کتابی که در اختیار دانشجویان و خوانندگان محترم قرار دارد ترجمه همین دو فصل با عناوین «مبانی بازاریابی الکترونیک: بازاریابی اجتماعی، سیار و محلی» و «روش ها ...مطالعه بیشتر