مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی

کتاب مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی

Introduction to Social Statistics
نویسنده:

نورمن کورتز

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

چنان که از نام کتاب برمی آید تلاش اش معطوف به یاری رساندن به دانشجویان و پژوهندگان علوم اجتماعی است برای تشخیص و به کاربردن درست روش های آماری. کتاب مجموعه ای از مفهوم های اساسی و روش های ب

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نورمن کورتز (Norman R. Kurtz) متولد سال 1931، نویسنده آمریکایی می باشد.