مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی

نویسنده:

نورمن کورتز

انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

چنان که از نام کتاب برمی آید تلاش اش معطوف به یاری رساندن به دانشجویان و پژوهندگان علوم اجتماعی است برای تشخیص و به کاربردن درست روش های آماری. کتاب مجموعه ای از مفهوم های اساسی و روش های ب