مدیریت برندها

کتاب مدیریت برندها

(یک منظر معاصر)

نویسنده:

سیلوی لافورت

انتشارات: رسا
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قیمت: 35,000 تومان

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر