مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران

نویسنده:

حسین عظیمی

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 405
نوبت چاپ: 15
قیمت: 40,000 تومان