محاسبه رضایت

(مبانی منطقی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی)

انتشارات: نی
تعداد صفحات: 356
نوبت چاپ: 1
نوع جلد: شومیز
نوع قطع: وزیری
قیمت: 48,000 تومان

این کتاب گزاره های منطقی اقتصادی رفتار فرد را در انتخاب هایی که روزانه با آن روبه روست، یعنی انتخاب های سیاسی، به کار می گیرد. این رهیافت با رهیافت فیلسوفان سیاسی به مسئله ی سیاست در زندگی اخلاقی انسان از این لحاظ تفاوت دارد که فرض اصلی آن درباره ی سازماندهی فردگرایانه جامعه است در اجتماع فرد اصل است، و محاسبات او بر مبنای گزاره های منطقی اقتصادی که جنبه ی عقلانی دارد، انجام می گیرد. بیوکنن و تالوک در این کتاب به رشته ای از پرسش ها پاسخ مثبت می دهند. این پاسخ ها، کتاب آن ها را از آنچه در سنت فلسفه ی سیاسی و نظریه ی سیاسی رایج است، متمایز می کند. در واقع، آن ها بین رشته ی علوم سیاسی و رشته ی اقتصاد پیوند برقرار می کنند و کار خود را «بین رشته ای» می نامند. اگر منطق اقتصادی در خصوص تصمیم گیری های سیاسی از سطح قانون اساسی تا کوچک ترین تصمیم گیری ها کاربردپذیر باشد، در این صورت شاید بتوان به بسیاری از منازعات نظری سیاسی پایان داد، یا دست کم مبنای بسیاری از اختلافات سیاسی را منافع اقتصادی دانست.