مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

کتاب مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

Strategic management
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

امروزه، در عصر اطلاعات می توان با استفاده از تکنولوژی و سیستم اطلاعاتی (IS/IT) چگونگی انجام کار توسط افراد، مدیریت سازمان ها؛ و روابط بین افراد و سازمان ها را دگرگون ساخت. اما نیل به چنین مزایایی مستلزم مدیریت این منابع جدید سازمانی است. به سخن دیگر، در شرایطی که IS/IT به ستون فقرات سازمان ها تبدیل ...مطالعه بیشترامروزه، در عصر اطلاعات می توان با استفاده از تکنولوژی و سیستم اطلاعاتی (IS/IT) چگونگی انجام کار توسط افراد، مدیریت سازمان ها؛ و روابط بین افراد و سازمان ها را دگرگون ساخت. اما نیل به چنین مزایایی مستلزم مدیریت این منابع جدید سازمانی است. به سخن دیگر، در شرایطی که IS/IT به ستون فقرات سازمان ها تبدیل شده اند، مدیریت اثربخش و کارامد آن ها نه یک گزینه بلکه یک ضرورت استراتژیک است. به علاوه، چنین مدیریتی باید به گونه ای صورت گیرد که ابزارهای نوین سازمانی، برای کسب مزیت رقابتی و پشتیبانی از جهت گیری استراتژیک سازمان ها هدایت شوند؛ و این همان مفهوم مدیریت استراتژیک در زمی ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

موضوع : مدیریت

دکتر فرج الله رهنورد متولد سال 1334، دارای دکترای مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، دانشیار دانشگاه می باشد.