محاکمه اندرسون ویل

نویسنده:

سال لویت

مترجم: امین مدی
انتشارات: نی
دسته بندی: نمایش
شابک: 9789641855699
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

ویرز: و من تف می کنم به این اخلاقیات! تف می کنم به این اخلاقیات! و می گویم از کسانی که در این سالن هستند سؤال کنید که آیا می توانستند کاری متفاوت بکنند؛ بپرسید. چیپمن: (به سمت ویرز می رود.) و اگر این طور باشد که شما می گویید، دیگر باید با این تصور که فردی می تواند وجدان عده ی کثیری را تصاحب کند، به حال دنیایی که در آن زندگی می کنیم تأسف بخوریم. زیرا در این صورت، دنیایی که پیش روی ما قرار می گیرد دنیای اندرسون ویل ها خواهد بود؛ دنیای زندانبان هایی که صرفاً به فکر اجرای دستورات فرماندهانشان هستند. (به سمت راست ویرز می رود.) و وجدانشان را رها کرده اند، و فقط از مرجع قدرتی وحشت دارند که روحشان را تسلیمِ آن کرده اند؛ در این صورت آیا زندانبان مرتکب قتل نخواهد شد؟