مبانی سبک شناسی

نویسنده:

پیتر وردانک

انتشارات: نی
شابک: 9789641853985
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

مبانی سبک شناسی برای کسانی تألیف شده است که آشنایی چندانی با شاخه های جدید سبک شناسی زبان شناسانه ندارند. پیتر وردانک، نویسنده ی کتاب، مفهوم های اساسی و اصطلاح های مهم حوزه های مختلف سبک شناسی را به زبانی ساده و با تحلیل نمونه های متعدد منظوم و منثور می کند. وی همچنین، در بخش دوم کتاب، قطعه هایی را از جستارها و کتاب های کلاسیک در زمینه ی سبک شناسی نقل می کند و هر یک از آن ها را شرح می دهد. یکی از مزیت های این کتاب به منبع های موجود در زبان فارسی اشاره به شیوه های جدید بررسی سبک ــ مانند سبک شناسی داستان، سبک شناسی فمینیستی، گفتمان کاوی انتقادی، سبک شناسی شناختی، و جز آن و کاربرد آن ها در تحلیل متن های گوناگونِ ادبی و غیرادبی است. در ویراست جدید، مترجم متن کتاب را بازنگری سرتاسری کرده، به حدی که در بسیاری جاها متن را از نو ترجمه کرده و واژه نامه های فارسی انگلیسی و انگلیسی فارسی به انتهای آن افزوده است. همچنین واژه نامه ی تشریحی مؤلف با اضافه شدن مدخل های جدید و گسترش برخی مدخل های قبلی کامل تر شده است. کتابنامه ی فارسی این ویراست نیز تکمیل و روز آمد شده و مهم ترین منبع های فارسی در زمینه ی سبک شناسی و حوزه های وابسته به آن (نقد زبان شناسانه، نشانه شناسی، و روایت شناسی) را دربر گرفته است.