مجموعه آثار ارشمیدوس

(مشتمل بر روش بررسی مسائل مکانیکی)

نویسنده:

تامس لیتل هیث

انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

اکتشافات من در مقابل کسانی قرار گرفته است که توانایی لازم را برای بررسی آن ها دارند. این قضایا بایستی در زمان حیات کونون منتشر می شد، زیرا او بیشترین توانایی را برای درک و داوری مناسب درباره ی آن ها داشت. لیکن اکنون به نظرم می رسد که آن ها را با افرادی در میان گذارم که در ریاضیات تبحر دارند؛ به همین دلیل، قضایا را با اثبات هریک برای شما ارسال می کنم تا از این پس برای داوری و سنجش در برابر ریاضیدانان قرار داشته باشند.