مبانی عصب شناختی فرهنگ سازمانی

مبانی عصب شناختی فرهنگ سازمانی

Neuroscience of Organizational Culture
انتشارات: نی
شابک: 9786220602811
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 78,000 تومان

دوره ی روشنگری، آغاز روی برتافتن عالمان از یکدیگر و تقسیم و تقلیل علم به رشته های تخصصی و جزئی بود. فروکاهیدن علم به اجزای کوچک به منظور تعمیق و تدقیق علمی، خسران های بسیاری را در فهم کلی علم به بار آورد و نوعی جدایی و گسستگی را در دانش بشری ایجاد کرد. افراط در تجزیه ی علوم، نهضت هایی را در جهت یکپارچگی و پیوند علوم با یکدیگر شکل داد و علوم بین رشته ای، چندجنسی، و پیوندی پدیدار شدند. عالمان در فرایند دانش ورزی به این نتیجه رسیدند که علوم به کمک یکدیگر در رسالت خویش اثربخش تر خواهند بود. این کتاب نیز تلفیقی است بین دانش فرهنگ سازمانی و علوم اعصاب و نظریه های شناخت ذهن. فرهنگ سازمانی که، در دیدگاه سنتی، با نظریات رفتاریْ توصیف و تبیین می شد، اینک به یاری گرفتن از علوم اعصاب و طرح مباحثی در زمینه ی بازتابندگی، تصورات، و هیجانات به عنوان فرایندهای ذهن، تصویر کامل تری را از خود به دست داده است. اینک جعبه سیاه محرک پاسخ گشوده و زوایای جدیدی از فرهنگ سازمانی روشن شده که کار آموزش، تحقیق و استفاده از آن را تسهیل کرده است. به این ترتیب، معلمان، محققان، کارورزان، و بهره گیران فرهنگ سازمانی با اتکا به این تلفیق، شناخت موسّعی از موضوع پیدا خواهند کرد و در نیل به اهداف خود کامیاب تر از پیش خواهند بود. پیوند این دو دانش، در اثر حاضر، مناظر شگرفی از فرهنگ سازمانی و علوم اعصاب خلق کرده است که انگیزه ی مطالعه ی کتاب را افزون می سازد و فهم پیچیدگی های آن را ممکن می کند.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

سید مهدی الوانی (دی ۱۳۲۳، تهران) معروف به پدر مدیریت دولتی ایران است وی استاد بازنشسته دانشگاه علامه و استاد تمام دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد قزوین است؛ و در این زمینه چندین کتاب تألیف و ترجمه کرده است. شاگردان نام او را در مقالات فارسی زیادی در مجلات حوزه مدیریت جزو نویسندگان آورده اند. وی تحصیلات ابتدایی را در مدارس بیهقی و مصباح مرجانی گذراند و توانست گواهینامه ششم ابتدایی را دریافت کند. سپس به دبیرستان حکیم نظامی رفت و در نهایت در سال ۱۳۴۲ دیپلم ریاضی خود را از دبیرستان مروی گرفت. در دانشگاه ملی ایران، رشته ادبیات انگلیسی را برگزید و در ۱۳۴۹ از آن فارغ التحصیل شد. الوانی در سال ۱۳۵۱ کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت آموزش و پرورش دانشگاه تهران به پایان رساند. بعدها به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد علوم اداری در همان دانشگاه پرداخت و در سال ۱۳۵۶ فارغ التحصیل شد. وی در سال ۱۳۵۵ ازدواج کرد. در این زمان به استخدام وزارت کشاورزی درآمد و در آنجا به مرکز آموزش مدیریت دولتی رفت.الوانی کمی بعد به آمریکا رفت و دوره کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت دولتی را در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او در سال ۱۳۶۱ به ایران بازگشت و پس از طی مراحل مختلف دانشگاهی در سال ۱۳۷۰ به درجه استادی رسید و در ۱۳۷۷ استاد نمونه شد. وی در دوران کاری خود مدتی رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی بود.الوانی در سال ۱۳۸۲ به عنوان چهره ماندگار سال برگزیده شد.او هم اکنون ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد قزوین را عهده دار است و در دانشکدهٔ مدیریت دپارتمان پردیس فارابی دانشگاه تهران تدریس می کند. او درس مدیریت تطبیقی را به همراه همسرش طرح ریزی و اجرا کرده است.

مطالعه کاملمطالعه کامل