مبانی عصب شناختی فرهنگ سازمانی

کتاب مبانی عصب شناختی فرهنگ سازمانی

Neuroscience of Organizational Culture
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

دوره ی روشنگری، آغاز روی برتافتن عالمان از یکدیگر و تقسیم و تقلیل علم به رشته های تخصصی و جزئی بود. فروکاهیدن علم به اجزای کوچک به منظور تعمیق و تدقیق علمی، خسران های بسیاری را در فهم کلی علم به بار آورد و نوعی جدایی و گسستگی را در دانش بشری ایجاد کرد. افراط در تجزیه ی علوم، نهضت هایی را در جهت یکپا ...مطالعه بیشتردوره ی روشنگری، آغاز روی برتافتن عالمان از یکدیگر و تقسیم و تقلیل علم به رشته های تخصصی و جزئی بود. فروکاهیدن علم به اجزای کوچک به منظور تعمیق و تدقیق علمی، خسران های بسیاری را در فهم کلی علم به بار آورد و نوعی جدایی و گسستگی را در دانش بشری ایجاد کرد. افراط در تجزیه ی علوم، نهضت هایی را در جهت یکپارچگی و پیوند علوم با یکدیگر شکل داد و علوم بین رشته ای، چندجنسی، و پیوندی پدیدار شدند. عالمان در فرایند دانش ورزی به این نتیجه رسیدند که علوم به کمک یکدیگر در رسالت خویش اثربخش تر خواهند بود. این کتاب نیز تلفیقی است بین دانش فرهنگ سازمانی و علوم اعصاب و نظریه های شناخت ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

سید مهدی الوانی (دی ۱۳۲۳، تهران) معروف به پدر مدیریت دولتی ایران است وی استاد بازنشسته دانشگاه علامه و استاد تمام دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد قزوین است؛ و در این زمینه چندین کتاب تألیف و ترجمه کرده است. شاگردان نام او را در مقالات فارسی زیادی در مجلات حوزه مدیریت جزو نویسندگان آورده اند. ...مطالعه بیشترسید مهدی الوانی (دی ۱۳۲۳، تهران) معروف به پدر مدیریت دولتی ایران است وی استاد بازنشسته دانشگاه علامه و استاد تمام دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد قزوین است؛ و در این زمینه چندین کتاب تألیف و ترجمه کرده است. شاگردان نام او را در مقالات فارسی زیادی در مجلات حوزه مدیریت جزو نویسندگان آورده اند. وی تحصیلات ابتدایی را در مدارس بیهقی و مصباح مرجانی گذراند و توانست گواهینامه ششم ابتدایی را دریافت کند. سپس به دبیرستان حکیم نظامی رفت و در نهایت در سال ۱۳۴۲ دیپلم ریاضی خود را از دبیرستان مروی گرفت. در دانشگاه ملی ایران، رشته ادبیات انگلیسی را برگزید و در ۱۳۴۹ از آن ف ...مطالعه بیشتر