مبانی روان کاوی فروید-لکان

کتاب مبانی روان کاوی فروید-لکان

Freudian-Lacan
نویسنده:

کرامت موللی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 86,000 تومان

بیش از صد سال از کشف ضمیر ناآگاه می گذرد ولی هنوز روان کاوی جای خود را به خوبی در بطن فرهنگ ایرانی نیافته است. مندرجات این کتاب حاکی از آن اند که روان کاوی ازجمله تنها شعب علمی است که توانس

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

دکتر کرامت الله موللی (زاده ۱۳۲۷، شیراز)، روانکاو، مترجم و نویسنده کتب مبانی روانکاوی فروید-لکان و واژگان لکان و عضو سابق انجمن روانکاویِ Le Mouvement du Coût Freudien می باشد که چندین سمت روانکاوی در بیمارستان ها و انجمن های روانکاوی کشور فرانسه را نیز در کارنامه خود دارد.وی چند کتاب ترجمه ای و همچ ...مطالعه بیشتردکتر کرامت الله موللی (زاده ۱۳۲۷، شیراز)، روانکاو، مترجم و نویسنده کتب مبانی روانکاوی فروید-لکان و واژگان لکان و عضو سابق انجمن روانکاویِ Le Mouvement du Coût Freudien می باشد که چندین سمت روانکاوی در بیمارستان ها و انجمن های روانکاوی کشور فرانسه را نیز در کارنامه خود دارد.وی چند کتاب ترجمه ای و همچنین تألیفاتی به زبان فرانسوی نیز دارد.دکتر علیرضا طهماسب وی را به خاطر زبان گنگ و نامفهوم و معادل های غریب و گاه نادرست مورد انتقاد قرار میدهد. همچنین وی بر این باور است خوانندگان موللی با خواندن آثارش گمان میبرند روانکاوی تنها معادل با آرای لکان است و نوشته های وی لوح ...مطالعه بیشتر