مبانی جامعه شناسی جوانان

نویسنده:

برنهارد شفرز

انتشارات: نی
شابک: 9789643127299
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب مبانی جامعه شناسی جوانان نوشتهٔ برنهارد شفرز، استاد برجستهٔ جامعه شناسی در آلمان، توسط نشر دانشگاهی او. تی. ب.، یکی از معتبرترین ناشران کتاب های علمی و دانشگاهی در آلمان، منتشر شده است. این کتاب در مدت کوتاهی به چاپ ششم رسید. نویسندهٔ کتاب می کوشد، از منظر جامعه شناسی به دشواری های جوانی و نوجوانی نگاه کند. اگرچه، همان طور که از نام کتاب پیداست، این اثر بر مبنای نظریه های جامعه شناختی نوشته شده است، اما نویسنده در تدوین کتاب از آخرین دستاوردهای علوم تربیتی و روان شناسی نیز بهره گرفته است. در این کتاب ما با موضوع های گوناگونی در پیوند با جوانان آشنا می شویم: تعریف جوان و جوانی، جوانان و دین، جوانان و موسیقی، جوانان و سیاست، جوانان و ورزش، جوانان و فرقه ها، جوانان و انحرافات، جوانان و افراط گری و مطالب ارزندهٔ بسیاری دیگر در عرصهٔ جوان پژوهی.