کورش یا ذوالقرنین قرآن و تورات

کورش یا ذوالقرنین قرآن و تورات

انتشارات: نی
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تاریخ نگارانِ معاصر تاریخ ایران [باستان] را به سه دوره تقسیم می کنند: دورۀ نخست، دورۀ پیش از یورش اسکندر مقدونی. دورۀ دوم، دورۀ پارت ها که عرب آن را «عصر ملوک الطوائف» می نامد. دورۀ سوم، دورۀ ساسانیان. سرزمین ایران در دورۀ نخستِ تاریخ خود، به اوج مجد و افتخار می رسد. آن دوره درحقیقت با ظهورِخودِ کورش آغاز می شود، ولی دریغا که روزگار بر این دوره پرده افکنده، به گونه ای که ما نمی توانیم بی واسطه شناختی درست از آن به دست آوریم. بخش اعظم اطلاعاتی که ما از دورۀ یادشده داریم نه از طریق خود ایرانیان بلکه از سوی یونانیانِ هم عصرِ آنان به ما رسیده است؛ به گونه ای که اگر نوشته های یونانی نبود بدون شک افتخارآمیزترین و بزرگ ترین داستان مجد و عظمت ایرانِ باستان برای همیشه به فراموشی سپرده می شد. البته سیره نویسانِ عرب داستان ایرانی باشکوهی را به نام «تاریخ» برای ما بر جای گذاشتند؛ داستانی که در زمان های بعد، هومِرِ* ایران زمین، حکیم ابوالقاسم فردوسی آن را در قالب شعر ریخت و جاودانه کرد، ولی تمامِ اخباری که در شاهنامه این حکیم دربارۀ زمان پیش از یورش اسکندر آمده است، نه تاریخ، بلکه اسطورۀ صرف است. تاریخ با همان چشمی به اسطوره های ملی هند مانند مهابهاراتا*، رامایانا* و اسطوره های یونان باستان یعنی ایلیاد* می نگرد که به تاریخِ یادشدۀ ایرانیان. ازاین رو، همان طور که ما دربارۀ اساطیر کهن هند مانند مهابهاراتا، رامایانا و یا اساطیر یونانی مانند ایلیاد نمی توانیم چیزی را به جزم بگوییم، دربارۀ وجود حقیقی شخصیت های شاهنامه نیز نمی توانیم با قطع و یقین سخن بگوییم؛ یعنی نمی دانیم آنان به لحاظ تاریخی هم وجود داشته اند و یا این که ساخته و پرداختۀ اندیشه و افکار خودِ ایرانیان هستند. قهرمانانِ روزگارِ کهنِ ایران زمین مانند جمشید، ضحاک، رستم، اسفندیار، سام و نریمان جایگاه برجسته ای در قوۀ مخیّلۀ ما دارند، ولی نمی دانیم که آیا آنان در عالم واقع هم وجود داشته اند و یا این که جزء اسطوره های ملی و کهنِ ایران زمین اند. یکی از تراژدی های شگفت آور تاریخ بشری این است که سرزمینی بس بزرگ مانند ایران زمین، اخبارِ پرافتخارترین دورۀ زندگی خود را در لابه لای داستان های ملی خود گم می کند تا جایی که ما اکنون نمی توانیم در برگ نوشته های تاریخ رد و نشانی از آن بیابیم. گمانه زنی دربارۀ این که چنین اسطوره ای کی آغاز شده و در چه دوره ای توانسته به این گستردگی درآید، بسیار سخت است. در این میان، تنها یک چیز می تواند به روشنی به حل این مشکل کمک کند و آن اوستا کتاب دینی و مقدس زردشتیان است که مادۀ اصلی این اسطوره در آن فراهم آمده است؛ ماده ای که کم کم دگرگون می شود و پیوسته گسترش می یابد تا این که به شکل اسطوره ای کامل درمی آید. ازاین رو، در بخش هایی از اوستا که به دستمان رسیده است نام کسانی را می بینیم که در این اسطوره، شاهان پیشدادی* نامیده می شوند. شاید این مادۀ اصلی زمانی دراز وِرد زبان مردم بوده است تا این که به تدریج کامل می شود و وقتی در دورۀ ساسانی به اسطوره تبدیل می شود عنصر تاریخی آن در حماسۀ ملی اش رنگ می بازد. و آن هنگام که کتاب های پهلوی در ویرانیِ ناشی از حملۀ اسکندر به ایران از میان می رود این اسطوره جانشین تاریخی واقعی می شود. تاریخ نویسانِ عرب، زمانی که بر آن شدند تاریخ کهنِ ایران زمین را بنگارند، یگانه چیزی که یافتند همین اسطورۀ تدوین شدۀ عصر ساسانی بود. پس، آن دسته از کتاب های پهلوی مانند خدای نامه*، آیین نامه* و رستم نامه و اسفندیارنامه که حمزۀ اصفهانی*، ابن ندیم*، مسعودی* و دیگران نام برده اند و نیز کتاب هایی که به سِیَرِ پادشاهان ایران شهرت یافته اند حکایتی بیش از این اسطورۀ کهن نیست. این کتاب ها همگی به زبان عربی ترجمه شده است. همین مادۀ اسطوره ای را نخست ابوعلی بلخی* و سپس فردوسی به نام شاهنامه به نظم درمی آورَند. در زمان های بعد که اسطوره های پهلوی یافت می شوند و پژوهشگران سدۀ نوزدهم کتاب شاهنامه را با آن مطابقت می دهند به این نکته پی می برند که عرب ها اسطوره های پهلوی را با رعایت کاملِ امانتداری به زبان خود ترجمه کرده اند و فردوسی نیز به نوبۀ خود و با امانتداری کامل جامۀ زیبای نظم فارسی را بر تن آن پوشانده است.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

مولانا ابوالکلام محی الدین احمد آزاد، (به انگلیسی: Maulana Abul Kalam Muhiyuddin Ahmed) ‏(۱۱ نوامبر ۱۸۸۸ - ۲۲ فوریه ۱۹۵۸) شاعر، سخنور، سیاست مدار و مفسر بزرگ قرآن، او مدتی رهبری حزب کنگره ملی هند را به عهده داشت و در واقع جوان ترین رهبر این حزب بود. نخستین وزیر فرهنگ هند بعد از استقلال و از رهبران تراز نخست جنبش استقلال هندوستان بود. او پایه گذار بسیاری از مدارس و دانشگاه های هند به شمار می آید.

مطالعه کامل