گزارش کار ملیت ها از ایران

کتاب گزارش کار ملیت ها از ایران

(در دوران افشاریه و زندیه 1729-1747)

A Chronicle of the Carmelites in Persia
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

"کارملیت های پا برهنه" تحت رهبری "پدر پل سیمون" یکی از انجمن های مذهبی وابسته به کلیسای کاتولیک در رم بوده که در مناطقی از جمله ایران، بین تالنهرین و... به فعالیت های تبشیری پرداختند. اگر می خواهید بدانید که که هیئت کارملیت ها در چه سالی اعزام ایران شد و در کدام شهر های مختلف ایران اقامت داشته و به فعالیت مشغول بودند،؛ مطالعه این کتاب که حاصل قسمتی از گزارش های مبلغین کارملیت و همچنین دیگر مبلغان کاتولیک مانند: دومینیکن، ژزوئیت از اوضاع ایران و بین النهرین در اواخر دوره دوره صفویه تا اواسط دوره زندیه بوده راهنمای خوبی برای شما خواهد بود و...

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر