کلید واژه های ادبیات 6

کتاب کلید واژه های ادبیات 6

(گفتمان)

Discourse
نویسنده:

سارا میلز

انتشارات: نشانه
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 30,000 تومان

گفتمان» نوشته سارا میلز(-۱۹۵۴)، از مجموعه کلیدواژه های ادبیات است.واژه ی «گفتمان» به اصطلاح رایج گستره ای از رشته ها بدل شده است: نظریه ی انتقادی، جامعه شناسی، زبان شناسی، فلسفه، روان شناسی اجتماعی و بسیاری رشته های دیگر، به طوری که در بسیاری موارد تعریف نمی شود؛ گویی که کاربرد آن جزو اطلاعات عمومی ...مطالعه بیشترگفتمان» نوشته سارا میلز(-۱۹۵۴)، از مجموعه کلیدواژه های ادبیات است.واژه ی «گفتمان» به اصطلاح رایج گستره ای از رشته ها بدل شده است: نظریه ی انتقادی، جامعه شناسی، زبان شناسی، فلسفه، روان شناسی اجتماعی و بسیاری رشته های دیگر، به طوری که در بسیاری موارد تعریف نمی شود؛ گویی که کاربرد آن جزو اطلاعات عمومی است. این واژه به گونه ای وسیع در تحلیل متون ادبی و غیرادبی به کار می رود و اغلب برای اشاره به پیچیدگی خاصی در وجوه مبهم و گاه گیج کننده استفاده می شود.این کتاب عمدتا بر این متمرکز است که چگونه ایده های میشل فوکو در مورد گفتمان با شیوه های متفاوتی در رشته های مختلف ادغام ...مطالعه بیشتر

سارا میلز استاد برجسته زبانشناسی در دانشگاه شفیلد هالام انگلیس است. علایق زبانی وی مقایسه اشکال بیان زبانی در زبانهای مختلف، به ویژه با اشاره به ادب است. زمینه اصلی دیگر کار وی فمینیسم است.وی کتابها و مقالات زیادی درباره ادب و رویکردهای گفتاری در تحلیل ادب منتشر کرده است. همچنین در زمینه نظریه زبان شناسی فمینیستی منتشر کرده است.