کشف دیگری همراه با لویناس

کشف دیگری همراه با لویناس

Levinas
نویسنده:

مسعود علیا

انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

این کتاب حاصل اشتیاق و تلاشی است برای شناختن و شناساندن فیلسوفی که می خواهد فارغ از بنیاد نهادن نظامی اخلاقی، «معنا»ی اخلاق و «شرط امکان» آن را دریابد و در این راه به چهرهٔ دیگری می رسد. امانوئل لویناس، فیلسوف فرانسوی لیتوانیایی تبار، که در این کتاب با او در کشف دیگری و جوانب مواجهه با دیگری هم قدم می شویم، متفکری است که از بسیاری جهات در حلقهٔ فلاسفهٔ غرب سیمایی غریب دارد. گویی غیریت یا دیگربودگی نه تنها مضمون غالب اندیشه های اوست بلکه در سیمای خود این اندیشه ها نیز پدیدار شده است. آیا می توان از زبان او شنید که آدمی در برابر دیگری مسئولیت نامتناهی دارد و حتی مسئول خطاهای اوست، و از غرابت این اندیشه دچار اعجاب نشد؟ آیا می توان در آثار او خواند که «اخلاق فلسفهٔ اولی است» و بداعت و غرابت را از این کلام استشمام نکرد؟

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

موضوع : عمومی
نویسنده : مسعود علیا

مسعود علیا (متولد ۱۳۵۴) مترجم و پژوهشگر ایرانی حوزهٔ فلسفه و استادیار گروه فلسفه هنر دانشگاه هنر است.کتاب «جنبش پدیدارشناسی» با ترجمه او برنده جایزه کتاب سال شد.او دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران و دوره کارشناسی ارشد فلسفه را در دانشگاه شهید بهشتی گذراند. او درباره گستره راز و تقلیل آن به مساله در فلسفه گابریل مارسل کار تحقیقاتی کرده است. اصالت تجربه و دگرگونی در منابع مابعدالطبیعه در فلسفه گابریل مارسل از دیگر موضوع های مورد تحقیق او بوده است. او در تیرماه ۱۳۸۷، دوره دکتری فلسفه را با نگارش رساله ای تحت عنوان «شرط امکان اخلاق در اندیشه لویناس» به راهنمایی عبدالکریم رشیدیان در موسسه حکمت و فلسفه به پایان برد.

مطالعه کامل