کشاکش آرا در جامعه شناسی

کتاب کشاکش آرا در جامعه شناسی

Contested Knowledge
نویسنده:

استیون سیدمن

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 68,000 تومان

نظریه های جامعه شناسی همواره راه های تازه ای برای اندیشیدن به خود و جهانی که در آن زندگی می کنیم پیش پای ما گذاشته اند. آرمان علم جدید اجتماعی ساختن جهانی انسانی تر بود، اما جامعه شناسی هر روز بیش از پیش از این آرمان فاصله می گیرد. نظریه های جامعه شناسی، حیات عمومی و مخاطبان خود را فراموش کرده اند. ...مطالعه بیشترنظریه های جامعه شناسی همواره راه های تازه ای برای اندیشیدن به خود و جهانی که در آن زندگی می کنیم پیش پای ما گذاشته اند. آرمان علم جدید اجتماعی ساختن جهانی انسانی تر بود، اما جامعه شناسی هر روز بیش از پیش از این آرمان فاصله می گیرد. نظریه های جامعه شناسی، حیات عمومی و مخاطبان خود را فراموش کرده اند. دغدغه های نظری نظریه پردازان اجتماعی جایگزین مسائل واقعی و روزمره ی زندگی انسان ها شده اند. بحث بر سر منطق کنش، برتری پارادایم نظم یا تضاد و رابطه ی سطوح خرد و کلان جایگزین دفاع از آزادی های فردی و نهادهای اجتماعی شده اند. درعین حال، زبان نظریه پردازان اجتماعی امروزی چن ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

استیون سییدمن (متولد 17 اکتبر 1948) جامعه شناس، در حال حاضر استاد دانشگاه ایالتی نیویورک در آلبانی است. او یک نظریه پرداز اجتماعی است که در زمینه های نظریه اجتماعی ، فرهنگ ، تمایلات جنسی ، جامعه شناسی تطبیقی ، نظریه دمکراسی ، ملی گرایی و جهانی سازی فعالیت می کند. وی لیسانس خود را از دانشگاه ایالتی نیویورک در بروکپورت در سال 1972 ، فوق لیسانس را از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی در 1977 و دکترای خود را از دانشگاه ویرجینیا در سال 1980 دریافت کرد.