کاوش در جامعه شناسی روانی

کتاب کاوش در جامعه شناسی روانی

L'enquete En Psycho Sociologie
نویسنده:

هلن شوشا

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کاوش، با نقشی که در زمینه ی «اطلاعات» بازی می کند، به پدیده ای جامعه شناختی بدل شده است. نظرسنجی ها، به ویژه در دوره های پیش از انتخابات، گواهی بر این مدعاست. این کار به صورت های مختلف انجام می گیرد؛ آن چه که در همه ی صورت ها مشترک است این است که همه ی آن ها به مطالعه ی پدیده هایی می پردازند که به ط ...مطالعه بیشترکاوش، با نقشی که در زمینه ی «اطلاعات» بازی می کند، به پدیده ای جامعه شناختی بدل شده است. نظرسنجی ها، به ویژه در دوره های پیش از انتخابات، گواهی بر این مدعاست. این کار به صورت های مختلف انجام می گیرد؛ آن چه که در همه ی صورت ها مشترک است این است که همه ی آن ها به مطالعه ی پدیده هایی می پردازند که به طور طبیعی رخ می نمایند مانند شایعات، خشونت، فتنه گری و…هدف این کتاب دوگانه است. هدف کاربردی: ارائه ی عناصر فنی لازم برای اجرای درست این روش ها به کمک مثال هایی که راه را نشان می دهند. هدف نظری: اعتبار روش ها و صحت و سقم نتایج حاصل از آن ها.در هر کاوش، هنر پژوهشگر در آن ا ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

هلن شوشا (Helene Chauchat) روان شناس فرانسوی می باشد.