کارنامه ی تلخکان

کتاب کارنامه ی تلخکان

Karnameh-ye Talkhakan
نویسنده:

شیوا مسعودی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب «کارنامهی تلخکان» نوشتهی «شیوا مسعودی» استاد دانشگاه و هنرمند تئاتر، به بازشناخت اطوار تلخکی و دلقکی با نگاهی به متون نمایشی امروزی، میانگاهی و کهن میپردازد. این کتاب در چهار فصل تدوین شده است. «نیاکان دلقک»، «دلقک ایرانی»، «گونههای برخاسته از دلقک در ادبیات نمایشی ایران» و «و افقهای پیشرو» عنو ...مطالعه بیشترکتاب «کارنامهی تلخکان» نوشتهی «شیوا مسعودی» استاد دانشگاه و هنرمند تئاتر، به بازشناخت اطوار تلخکی و دلقکی با نگاهی به متون نمایشی امروزی، میانگاهی و کهن میپردازد. این کتاب در چهار فصل تدوین شده است. «نیاکان دلقک»، «دلقک ایرانی»، «گونههای برخاسته از دلقک در ادبیات نمایشی ایران» و «و افقهای پیشرو» عنوان فصلهای کتاب است. در توضیح پشت جلد کتاب میخوانید: «دلقک ایرانی تنها در جایگاه افرادی چون کریم شیرهای - دلقک راهیافته به دربار ناصری - و در ادامهی آن دلقکهای نمایش سنتی - مبارک دلقک خیمهشببازی و سیاه دلقک سیاهبازی - در متن قرار دارد، اما سرگذشت قبل و بعد از آن مبهم است ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

شیوا مسعودی متولد سال 1353 ، مدرس تئاتر عروسکی ، کارگردان تئاتر ، عروسک گردان ، نویسنده و... می باشد. او در سال 1377 مدرک کارشناسی تئاتر خود را از دانشگاه تهران و در سال 1381 کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشگاه هنر اخذ نمود.