قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین

قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین

نویسنده:

سول کریپکی

انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

دربارۀ استدلال معروف ویتگنشتاین علیه «زبان خصوصی» به قدری بحث شده است که جای تردید دارد که نوشتن تفسیر دیگری دربارۀ آن فایده ای داشته باشد. بخش اعظم تفسیری که در این جا ارائه می شود پیش تر در سال تحصیلی ۱۹۶۲-۱۹۶۳ به ذهنم خطور کرد. در آن زمان جرقۀ این نوع رویکرد به دیدگاه های ویتگنشتاین با نیرویی الهام گونه زده شد: آنچه پیش تر به نظرم استدلالی ضعیف برای یک نتیجۀ اساساً غیرقابل پذیرش براساس مقدماتی مشکوک و مناقشه آمیز آمده بود، ناگهان استدلال بسیار قدرتمندی جلوه کرد. هرچند نتایج آن رادیکال تر و به یک معنا ناپذیرفتنی تر از گذشته به نظر می آمد. در آن زمان گمان می کردم که استدلال ویتگنشتاین را از زاویه و با تأکید [بر نکاتی] بسیار متفاوت از رویکردی که حاکم بر تفاسیر متعارف بود دیده ام. در گذر سال ها دچار تردیدهایی شدم: اولاً، بارها شک کردم که بتوانم موضع دشوارفهم ویتگنشتاین را به صورت یک استدلال روشن صورت بندی کنم؛ ثانیاً، همین ماهیت دشوارفهم موضوع موجب می شد برخی از نوشته های رایج را همسو با تفسیر خود ببینم. مهم تر آن که مباحثات بسیاری طی سال ها نشان داد که، به نحوی فزاینده، دیگران نیز به استدلال با تأکید بر همان [نکاتی] که من ترجیح می دادم توجه کرده اند. بااین همه، تفاوت تفاسیر اخیر، که به وسیلۀ مفسران توانا صورت گرفته است، با تفسیر پیش رو به اندازه ای هست که گمان می کنم ارائۀ آن هنوز می تواند مفید باشد.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : سول کریپکی

سول آرون کریپکی (Saul Aaron Kripke)، فیلسوف و منطق دانِ آمریکایی و متولدِ ۱۳ نوامبرِ ۱۹۴۰ می باشد. از سالِ ۱۹۶۰ که نخستین مقاله های اش را منتشر کرد تا به امروز، تأثیرِ بسیار ژرفی در منطقِ ریاضی، فلسفهٔ زبان، فلسفه ریاضی، متافیزیک، معرفت شناسی و نظریهٔ مجموعه ها داشته است. بخشِ عمده ای از اثرهایِ او، یا هیچ گاه منتشر نشده اند، یا به صورتِ نوارهایِ سخنرانی و نسخه هایِ دست نویس، به صورتِ خصوصی و محدود منتشر شده اند. کریپکی در سالِ ۲۰۰۱، برندهٔ جایزهٔ شوک پرایز در فلسفه و منطق شد و در نظرسنجی ای که به تازگی بینِ فیلسوفان انجام شده است، به عنوانِ یکی از ۱۰ فیلسوفِ برتر دو سدهٔ گذشته انتخاب شده است.کریپکی زمانی که هنوز نوجوان بود، کمک هایِ تأثیرگذار و در عینِ حال ابتکاری ای در منطق و به خصوص منطقِ موجهات، داشت. در حالی که برایِ یک فیلسوفِ حرفه ای، بسیار غیرعادی به نظر می رسد، تنها مدرکِ او، مدرکِ کارشناسیِ ریاضی از دانشگاهِ هاروارد است. کارهایِ تأثیر عمیقی بر فلسفهٔ تحلیلی داشته است و یکی از مهم ترینِ آن ها، ارائهٔ معناشناسی ای برایِ منطقِ موجهات است که این معناشناسی، شاملِ معرفیِ جهان هایِ ممکن، در چارچوبِ سیستمی است که اکنون با نامِ معناشناسی کریپکی شناخته می شود. یکی دیگر از سهم هایِ مهمِ او، استدلالی بود که نشان می داد، ضرورت، یک مفهومِ 'متافیزیکی' است و بنابراین باید آن را، از مفهومِ 'معرفت شناختیِ' پیشینی جدا کرد و بنابراین، می توان حقیقت هایِ 'ضروری پسینی' داشت، مثلاً گزارهٔ "آب، همان H۲O است. او همچنین، در کتاب ویتگنشتاین و قواعد و زبان خصوصی، تفسیرِ معروفی از نوشته هایِ ویتگنشتاین ارائه می دهد که به کریپکنشتاین معروف است. معروف ترین اثرِ او نام گذاری و ضرورت نام دارد.

مطالعه کاملمطالعه کامل