قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین

کتاب قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین

نویسنده:

سول کریپکی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

دربارۀ استدلال معروف ویتگنشتاین علیه «زبان خصوصی» به قدری بحث شده است که جای تردید دارد که نوشتن تفسیر دیگری دربارۀ آن فایده ای داشته باشد. بخش اعظم تفسیری که در این جا ارائه می شود پیش تر در سال تحصیلی ۱۹۶۲-۱۹۶۳ به ذهنم خطور کرد. در آن زمان جرقۀ این نوع رویکرد به دیدگاه های ویتگنشتاین با نیرویی اله ...مطالعه بیشتردربارۀ استدلال معروف ویتگنشتاین علیه «زبان خصوصی» به قدری بحث شده است که جای تردید دارد که نوشتن تفسیر دیگری دربارۀ آن فایده ای داشته باشد. بخش اعظم تفسیری که در این جا ارائه می شود پیش تر در سال تحصیلی ۱۹۶۲-۱۹۶۳ به ذهنم خطور کرد. در آن زمان جرقۀ این نوع رویکرد به دیدگاه های ویتگنشتاین با نیرویی الهام گونه زده شد: آنچه پیش تر به نظرم استدلالی ضعیف برای یک نتیجۀ اساساً غیرقابل پذیرش براساس مقدماتی مشکوک و مناقشه آمیز آمده بود، ناگهان استدلال بسیار قدرتمندی جلوه کرد. هرچند نتایج آن رادیکال تر و به یک معنا ناپذیرفتنی تر از گذشته به نظر می آمد. در آن زمان گمان می کردم ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : سول کریپکی

سول آرون کریپکی (Saul Aaron Kripke)، فیلسوف و منطق دانِ آمریکایی و متولدِ ۱۳ نوامبرِ ۱۹۴۰ می باشد. از سالِ ۱۹۶۰ که نخستین مقاله های اش را منتشر کرد تا به امروز، تأثیرِ بسیار ژرفی در منطقِ ریاضی، فلسفهٔ زبان، فلسفه ریاضی، متافیزیک، معرفت شناسی و نظریهٔ مجموعه ها داشته است. بخشِ عمده ای از اثرهایِ او، ...مطالعه بیشترسول آرون کریپکی (Saul Aaron Kripke)، فیلسوف و منطق دانِ آمریکایی و متولدِ ۱۳ نوامبرِ ۱۹۴۰ می باشد. از سالِ ۱۹۶۰ که نخستین مقاله های اش را منتشر کرد تا به امروز، تأثیرِ بسیار ژرفی در منطقِ ریاضی، فلسفهٔ زبان، فلسفه ریاضی، متافیزیک، معرفت شناسی و نظریهٔ مجموعه ها داشته است. بخشِ عمده ای از اثرهایِ او، یا هیچ گاه منتشر نشده اند، یا به صورتِ نوارهایِ سخنرانی و نسخه هایِ دست نویس، به صورتِ خصوصی و محدود منتشر شده اند. کریپکی در سالِ ۲۰۰۱، برندهٔ جایزهٔ شوک پرایز در فلسفه و منطق شد و در نظرسنجی ای که به تازگی بینِ فیلسوفان انجام شده است، به عنوانِ یکی از ۱۰ فیلسوفِ برتر ...مطالعه بیشتر