قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین

نویسنده:

سول کریپکی

انتشارات: نی
تعداد صفحات: 202
نوبت چاپ: 2
نوع جلد: شومیز
نوع قطع: رقعی
دسته بندی: فلسفه
قیمت: 22,000 تومان

دربارۀ استدلال معروف ویتگنشتاین علیه «زبان خصوصی» به قدری بحث شده است که جای تردید دارد که نوشتن تفسیر دیگری دربارۀ آن فایده ای داشته باشد. بخش اعظم تفسیری که در این جا ارائه می شود پیش تر در سال تحصیلی ۱۹۶۲-۱۹۶۳ به ذهنم خطور کرد. در آن زمان جرقۀ این نوع رویکرد به دیدگاه های ویتگنشتاین با نیرویی الهام گونه زده شد: آنچه پیش تر به نظرم استدلالی ضعیف برای یک نتیجۀ اساساً غیرقابل پذیرش براساس مقدماتی مشکوک و مناقشه آمیز آمده بود، ناگهان استدلال بسیار قدرتمندی جلوه کرد. هرچند نتایج آن رادیکال تر و به یک معنا ناپذیرفتنی تر از گذشته به نظر می آمد. در آن زمان گمان می کردم که استدلال ویتگنشتاین را از زاویه و با تأکید [بر نکاتی] بسیار متفاوت از رویکردی که حاکم بر تفاسیر متعارف بود دیده ام. در گذر سال ها دچار تردیدهایی شدم: اولاً، بارها شک کردم که بتوانم موضع دشوارفهم ویتگنشتاین را به صورت یک استدلال روشن صورت بندی کنم؛ ثانیاً، همین ماهیت دشوارفهم موضوع موجب می شد برخی از نوشته های رایج را همسو با تفسیر خود ببینم. مهم تر آن که مباحثات بسیاری طی سال ها نشان داد که، به نحوی فزاینده، دیگران نیز به استدلال با تأکید بر همان [نکاتی] که من ترجیح می دادم توجه کرده اند. بااین همه، تفاوت تفاسیر اخیر، که به وسیلۀ مفسران توانا صورت گرفته است، با تفسیر پیش رو به اندازه ای هست که گمان می کنم ارائۀ آن هنوز می تواند مفید باشد.